Największe atrakcje Peru - cena:

2900 PLN + 800 USD w przypadku grupy 4 - 6 osób
2600 PLN + 800 USD w przypadku grupy 7 - 11 osób

Suma w PLN płatna jest w dwóch ratach. 1000 PLN wpłacamy w chwili zgłoszenia. Pozostałą część najpóźniej 30 dni przed wyjazdem. Sumę dolarową zabieramy ze sobą i wpłacamy pilotowi po przylocie do Limy.


W cenę są wliczone:

W cenę nie są wliczone: